Spolek Mokřiny

Spolek Mokřiny

 

spolek mokriny

Formulář pro nové členy

Okrasné zahrady arboristika

Okrasné zahrady arboristika s.r.o.

Přihlášení

Iniciativy a projekty

Plánované akce na rok 2014:

1. Prověřit a upravit stanovy, název a fungování OS Mokřiny v závislosti na nový Občanský zákoník.
2. Přejmenovat z Mokřiny o.s. – občanské sdružení  na  Spolek  Mokřiny  – zapsaný spolek.
3. Doplnit, upravit a přidat foto na www.mokriny.com
4. Zhotovení razítka a reklamních štítků.
5. Instalace rozcestníků z dřevěných dvojáků. Instalace do Žďárek před mostek 1ks, k salaší na Mokřiny 1 ks,  před čp. 69 směr do Dolů a Pstroužné 1ks.
6. Zadat vypracování cenové nabídky na rekonstrukci zvonice. Sehnat souhlasy a vyjádření   potřebných včetně majitelů pozemků : p. Kleňhar – zvonička. Připravit žádost o dotaci z MAS, PPK, popřípadě zjistit jiné možnosti.
7. Zhotovení dřevěných lavic ze smrkové kulatiny s opěradlem. U každé lavice bude umístěn odpadkový koš z dutých kmenů z dřevěným víkem a uvnitř igelitovým pytlem na odpadky pro snadnou výměnu. Tyto lavice budou rozmístěny v okolí Mokřin jako odpočinková a vyhlídková místa. O úklid se bude starat Spolek Mokřiny.
8. Připojení na internetovou síť na Mokřinách.

Akce roku 2013

V roce 2013 byly instalovány 3 dřevěné zábrany podél příjezdové obecní cesty na Mokřiny v dolní části  od Žďárek k Salaší. S opatřením souhlasili písemně majitelé pozemků p. Zima V. Srbská a p. Pich Žďár nad Metují.  Zábrany zamezily vjezdu aut do louky podél cesty a splnily tak svůj účel.  Rok 2013 byl první rok, kdy v louce nebyla vyježděná cesta (hodnotím za 10 let zpět).  Zábrany budeme udržovat dále včetně sečení trávy.


Likvidace staré skládky na Mokřinách. Za přispění AOPK ČR- CHKO Broumovsko jsme získali dotaci z ,,Programu péče o krajinu“ ( PPK), na likvidaci staré menší skládky komunálního odpadu na Mokřinách. Skládka pocházela z let 1970 – 1990 velikosti 7 x 17 m objemu cca 8 m³. Skládka byla pod cestou z Mokřin směrem do Dolů a Pstroužné. Odpad byl ručně vytěžen a odvezen na skládku do Křovic u Dobrušky.


Ošetření stromů  zdravotním řezem – jabloně a třešně u křížku p. Volhejna. Větve seštěpkovány.